Kurset grundlæggende ledelse er et 2 dages forløb som klæder dig på til at forstå ledelsesdisciplinens mange facetter. Efter endt kursusdeltagelse vil du have et fundament der gør at du kan vokse som leder og anvende indlærte ledelsesprincipper i praksis. Kurset indeholder både en teoretisk del og en praktisk del.
For den teoretiske del gennemgås følgende delelementer:
  • Intro og ledelse i et historisk perspektiv
  • Lederens træk – Trait teoretisk perspektiv
  • Ledelsesfærdigheder – Skills tilgangen
  • Ledelsestil – Style tilgangen
  • Situationsbaseret ledelse
  • Contingency teori
  • Path-Goal teori
  • Leader-Member Exchange teori
  • Transformationsbaseret ledelse
  • Servant Leadership teori og coaching
  • Autentisk lederskab
  • Ledelse af teams
  • Psykodynamisk forståelse og emotionel intelligens
  • Mindfulness
  • Lederen som mand eller kvinde
  • Kultur og ledelse
  • Ledelsesetik og ledelsesdilemmaer
Ledelse i praksis:
  • Coaching 1:1
  • Dilemmaer 1:1
  • Dilemmaer og løsningsforslag 1:1
  • Den gode leder 1:1 og præsentation
Kursusbevis fremsendes til deltageren efter fuldendelse af kurset!